ANTENNEKALIBRATIE

Door het werken met elektromagnetische stralen en het gebruik van 2 frequenties komt het fysieke fasecentrum van een GNSS-antenne nooit overeen met het elektromagnetische fasecentrum. De verschuiving hiertussen is ook nog eens niet constant maar afhankelijk van frequenties en de hoek van inval van een satellietsignaal. Ter beschrijving van dit geheel is er voor elk antenne een fysiek eenduidig Antenne Referentie Punt (ARP), een constant deel in de vorm van L1- en L2-Offsets en een signaalafhankelijk variabel deel in de vorm van elevatie- en azimutafhankelijke Fase Centrum Variaties (PVC). Deze parameters variëren per type en per merk antenne en kunnen zelfs op individuele basis (vooral tussen productieseries) verschillen. Een antenne kalibratie zorgt voor de bepaling van deze parameters. Zie extra toelichting kalibratie Geo++: http://www.geopp.de

Absoluut en individueel
Voor de hoogste nauwkeurigheid zijn alle 06-GPS referentieantennes absoluut en individueel gekalibreerd. Absoluut houdt in zonder de aanname van een ‘foutvrije’ referentieantenne. De invloed van bijvoorbeeld multipad, de oneigenlijke inval van gereflecteerde GNSS-signalen, kan bij relatieve kalibratie voor onnauwkeurigheden zorgen. Typisch bij absolute kalibratie is dat ook de azimutafhankelijkheid wordt gemodelleerd.

Nullantenne
Probleem bij GNSS-netwerken is de combinatie van absolute (ref. antennes) en relatieve (rover) kalibratie. Een oplossing hiervoor biedt de invoering van een zgn. Nulantenne. Softwareleverancier Geo++ staat hierbij aan de oorsprong alhoewel de roverapparatuur het meestal AdVNullantenne noemt; vernoemt naar de Duitse AdV (Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland).
Deze antenne overbrugt de verschillen tussen relatieve en absolute kalibratie. De door 06-GPS verzonden RTCM correcties zijn reeds gecompenseerd voor de absolute kalibratiewaarden van de referentie-antennes. Wanneer de AdVNullantenne in de rover-firmware is geïntegreerd, hoeft de gebruiker geen kennis meer te hebben van de referentieantennes, maar hoeft hij of zij slechts de AdVNullantenne te kiezen als referentieantenne.

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.