DEFORMATIEMETINGEN

Deformatiemetingen, zoals het meten van bodemdaling en het monitoren van kunstwerken, vereisen vaak millimeter nauwkeurigheid. Daarnaast dient gebruik te worden gemaakt van stabiele referentiepunten. 06-GPS kan aan beide criteria voldoen. Immers, het referentienetwerk biedt een groot aantal stabiele referentiestations, welke vaak ver buiten de invloedssfeer van een zakkingsgebied zijn gesitueerd. Ook is dankzij de geavanceerde netwerkmodellering en gebruik van individueel gekalibreerde chokering antennes millimeternauwkeurigheid haalbaar, zelfs over tientallen kilometers, zowel in de horizontale positie als in de hoogte.

Millimeternauwkeurigheid is haalbaar door een (tijdelijk) monitor station minimaal 24 uur statisch GPS data te laten loggen. Dit monitorstation moet ook voorzien zijn van een chokering antenne om fouten door multipad en nearfield invloeden zoveel mogelijk te minimaliseren. Door de Geo++ netwerksoftware in postprocessing modus te laten draaien is het mogelijk achteraf monitorstations aan (een deel van) het 06-GPS referentienetwerk toe te voegen. Zodoende worden de monitorstations samen met de referentiestations opgenomen in de netwerkmodellering. Binnen de software worden alle foutenbronnen, zoals ionosfeer, troposfeer, baan- en klokfouten nauwkeurig gemodelleerd. Aan de hand van deze modellering is het mogelijk een zeer nauwkeurige coördinaat te berekenen voor ieder (onbekend) station binnen het netwerk.

Door de metingen op regelmatige basis te herhalen kunnen deformaties worden vastgesteld. Ook is het mogelijk continue monitoring toe te passen, waarbij continu GPS data wordt gelogd. Deze data wordt periodiek door 06-GPS doorgerekend om een trend in de positieverandering vast te stellen.

Ook voor buitenlandse projecten kan 06-GPS dergelijke berekening uitvoeren, bijvoorbeeld door gebruik te maken van EPN (EUREF) stations of door de klant aangedragen referentiedata.

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.