DYNAMISCHE TRAJECTBEPALING

Voor steeds meer toepassingen wordt geografisch gerelateerde data al rijdende, vliegende of varende ingewonnen. Te denken valt aan (lucht)foto’s, laserscanning, grondradar, sonar, etc. Deze data moet aan een nauwkeurig positie worden gerelateerd, welke met GPS wordt bepaald. Voor dit soort dynamische oplossingen biedt RTK echter niet altijd de beste oplossing. Immers, wanneer met hoge snelheid wordt voortbewogen wordt de dataverbinding minder stabiel. Ook wanneer bomen, bruggen of gebouwen worden gepasseerd kan de RTK oplossing wegvallen en duurt het langer voordat men een nauwkeurige positie terug heeft.

Door gebruik te maken van postprocessing worden de GPS posities achteraf gecorrigeerd. Dit heeft als voordeel dat men niet afhankelijk is van een dataverbinding en dat het traject zowel in heen- als teruggang kan worden berekend. Dit vergroot de kans op een nauwkeurige oplossing.

Wanneer het uzelf aan de kennis en middelen ontbreekt om Dynamische GNSS data te post processen kunt u dit aan 06-GPS uitbesteden. Met behulp van de eigen referentiedata en Waypoint software GrafNav kan 06-GPS ieder traject binnen Nederland voor u post processen. De resultaten, met centimeter nauwkeurigheid, kunnen in diverse formaten aan u worden teruggeleverd.

Trajecten in het buitenland kan 06-GPS ook voor u berekenen, mits referentiedata aanwezig is.

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.