NETWERK RTK

Netwerk RTK – Correctiedata van het netwerk
Bij conventionele RTK met slecht één referentieontvanger zijn nauwkeurigheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid afhankelijk van de lengte van de basislijn, met andere woorden de afstand tussen het referentiestation en de rover.
Een toenemende lengte van de basislijn heeft een sterk effect op verschillen in de atmosferische vertragingen van het signaal. Deze effecten resulteren in een afnemende nauwkeurigheid, waardoor men altijd binnen een afstand van maximaal 15 km vanaf het referentiestation moet blijven.

Netwerk van referentiestations
Voor afstandsafhankelijke fouten kan gecorrigeerd worden door gebruik te maken van een netwerk van referentiestations. Op deze manier haalt de gebruiker een homogene nauwkeurigheid van 2 cm binnen het gehele netwerk, ook al staan de referentiestations 40 kilometer uit elkaar. Met correctiedata modellen zoals VRS (Virtueel Referentie Station) en FKP (Flächen Korrektur Parameter) worden de afstandsafhankelijke fouten geïnterpoleerd en verzonden naar de gebruiker in de vorm van correctiedata.

Interpolatie van correcties
De ruimtelijke modellering van de verstoringsbronnen van GNSS heet in de software van Geo++ ‘Area Correction Model’, of in het Duits ‘FKP’: Flächenkorrekturparameter. De door GNSMART berekende FKP zijn door toevoeging van de positie van de gebruiker te “individualiseren” voor de locatie waar men op dat moment staat. Deze FKP zijn uiteindelijk het middel om een netwerk van GNSS-referentiestations te creëren met grote onderlinge afstand (40km) met daarbij behoud van hoge nauwkeurigheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid. Bij gebruik van een eigen referentiestation kent men slechts van deze plek de GNSS-verstoringen, bij een landelijk netwerk zijn deze rondom beschikbaar en is simpelweg gezegd interpolatie tussen referentiestations mogelijk. Veelal is een lineaire FKP presentatie afdoende. De dekking van een lineair FKP model is dan gecentreerd rond een referentiestation en het FKP model geeft de horizontale gradiënten van de GNSS-verstoringen aan. Aan de hand van het FKP model kan een VRS worden berekend, een virtueel station vlakbij de rover locatie, zodat de afstandsafhankelijke fouten minimaal zijn.

Voordelen netwerkdienst
Het gebruik van een netwerkdienst biedt een aantal belangrijke voordelen. Zo kan positiebepaling worden uitgevoerd in real-time met centimeternauwkeurigheid, ongeacht waar men zich binnen het netwerk bevindt. Daarnaast is de aanschaf van een eigen referentieontvanger niet langer nodig.

Het 06-GPS netwerk
In totaal vormen 43 referentiestations het landelijk dekkende netwerk van 06-GPS. Op deze locaties zijn GNSS-antennes zodanig gemonteerd dat er een vrije horizon is en dus alle satellieten in zicht kunnen worden waargenomen. Daarnaast staat alle apparatuur binnen een gebouw op een afgeschermde, beveiligde plaats. De exacte coördinaten van alle gecertificeerde referentie stations van 06-GPS vindt u onder downloads.

Partners
De 06-GPS referentiestations staan op een onderlinge afstand van gemiddeld 40 kilometer gepositioneerd. Om tot aan de grens een goede dekking te kunnen garanderen is er in samenwerking met zowel Duitse als Belgische overheidsinstanties overeengekomen om GPS data van stations in het grensgebied met elkaar uit te wisselen. Daarnaast werkt 06-GPS samen met het Duitse ASCOS netwerk van AXIO-net.
De Duitse stations behoren tot het SAPOS netwerk van het Bezirksregierung Köln of tot de Landesvermessung + Geobasisinformation Niedersachsen (Hannover).
De Belgische stations vallen onder het FLEPOS netwerk van het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen.

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.