Invoering RDNAPTRANS™2018 per 1-7-2022

De NSGI, de Nederlandse Samenwerking Geodetische Infrastructuur, heeft recentelijk geadviseerd de procedure RDNAPTRANS™2018 per 1 juli 2022 in te voeren.

De overgangsperiode tussen het oude RDNAPTRANS™2008 en nieuwe RDNAPTRANS™2018 loopt tot 1 oktober 2022.

RTK Netwerken zoals 06-GPS werken in het Europese ETRS89 coördinatenstelsel. De coördinaten van de 06-GPS referentiestations worden jaarlijks door
Kadaster en Rijkswaterstaat berekend en gecertificeerd in ETRS89. Elke GNSS-RTK ontvanger bepaalt daardoor cm-nauwkeurige posities in ETRS89.

De procedure RDNAPTRANS™ wordt gebruikt in software en landmeetkundige (GNSS) apparatuur om de via gecertificeerde RTK-netwerken verkregen
ETRS89 posities en hoogtes te transformeren naar uniforme en nauwkeurige RD-coördinaten en NAP-hoogtes.

De nieuw gepubliceerde versie RDNAPTRANS™2018 heeft als doel de transformatie eenvoudiger te maken en tegelijkertijd te zorgen voor een betere aansluiting op NAP.

Nagenoeg alle in Nederland verkrijgbare GNSS-RTK apparatuur en bijbehorende software ondersteunt RDNAPTRANS™2018. U kunt dit navragen bij uw apparatuur leverancier.

Bij het wisselen van RDNAPTRANS™2008 naar RDNAPTRANS™2018 zult u, afhankelijk van uw locatie binnen Nederland, een verschil
merken in de NAP-hoogte. Op bijna alle locaties komt u lager uit in NAP dan voorheen, gemiddeld over Nederland ruim 1 cm.
Via de link onderaan dit bericht vindt u een kaart van Nederland waarin deze verschillen in NAP zijn weergeven.

Voor langlopende projecten zoals dijkophogingen of afgravingen is het soms handig om af te spreken slechts één RDNAPTRANS™ versie te gebruiken.

Verschillen in RD-coördinaten tussen gebruik van beide RDNAPTRANS™ versies zijn klein, hooguit enkele millimeters.

 Een eerder aangekondigde en gelijktijdige wijziging naar een nieuwere realisatie van het in Nederland gehanteerde ETRS89 stelsel
gaat niet door omdat dit zou leiden tot een verslechtering van de aansluiting op NAP.
Dit betekent dat de ETRS89-coördinaten van de 06-GPS stations per definitie niet zullen wijzigen. 

Uitgebreide informatie en het volledige advies vindt u op de website van de NSGI:

Einde RDNAPTRANS™2008 – NSGI

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.