Nieuwe GNSS ontvangers en Choke Ring antennes

In 2016 heeft 06-GPS alle eigen referentiestations voorzien van nieuwe GNSS ontvangers en Choke Ring antennes. Hiermee is 06-GPS voorbereid op merkonafhankelijke ondersteuning van zowel gemoderniseerde GPS (L2C, 3e frequentie L5) als alle signalen en frequenties van GALILEO (EU) en BEIDOU (Ch). 

Voor de verzending van de nieuwe correctiesignalen wordt gebruikt gemaakt van standaardformaat RTCM 3.2 MSM (Multi Signal Messages). Aanbieden hiervan zal in de loop van 2017 geschieden. Eerst alleen op basis van een Nearest Station oplossing, later ook in een netwerkoplossing (bijvoorbeeld) VRS.

Zonneactiviteit en GNSS-RTK winter 2013

Als gevolg van de actieve zon, en de daarmee gepaard gaande ionosferische storingen, is het mogelijk dat GNSS(-RTK) gebruikers komende herfst en winter wederom te maken krijgen met verminderde nauwkeurigheden en een langere fixtijd: de tijd die een GNSS-ontvanger nodig heeft om een centimeternauwkeurige oplossing te bereiken.

De zonneactiviteit heeft in 2013 een nieuw maximum bereikt binnen de 11-jarige cyclus, zie:
http://solarscience.msfc.nasa.gov/images/ssn_predict_l.gif

De signalen van GNSS satellieten naar ontvanger doorlopen verschillende lagen van de atmosfeer waaronder de ionosfeer. Afhankelijk van de inhomogeniteit van de elektronendichtheid wordt de looptijd van de GNSS-signalen lokaal beïnvloedt. Vooral rond de wintermaanden is dit het geval op het Noordelijk halfrond en dan met name midden op de dag. De mate waarin het RTK-netwerk de ionosfeer kan modelleren wordt aangegeven door de ionosferische onregelmatigheid / restfout.
Deze is real time te vinden op onze netwerkmonitor, zie:
https://www.06-gps.nl/pda/monitor_overzicht.html

Bij een restfout van boven 3 – 4 cm kan er sprake zijn van langere fixtijden en verminderde nauwkeurigheid.

Voor maximale productiviteit zijn een aantal zaken van belang:

 • Gebruik zoveel mogelijk satellieten. Gebruik van GLONASS naast GPS is dus aanbevolen.
 • Probeer indien mogelijk zwakke satellietconfiguraties (hoge PDOP) te vermijden.
 • Wacht na het fixen een minuut voor het doen van metingen. De rover heeft zo meer tijd restfouten te modelleren en zoveel mogelijk satellieten te fixen.

 

WERKZAAMHEDEN 06-GPS 14 DEC. AS.

Vrijdagavond 14 december as. vanaf 18:00u tot ca. 23:00u zullen er grootschalige onderhoudsactiviteiten, updates en aanpassingen plaatsvinden in de netwerkcentrale van 06-GPS.

Hierdoor zullen de RTK- en DGPS-correcties via de hoofdcentrale de hele avond niet te ontvangen zijn.

Het betreft hier de NTRIP caster met de adressen:

IP adressen: ntrip.06-gps.nl of 62.41.137.66 of 195.73.99.122
Poort: 2101
alsmede de inbelnummers voor GSM:

0184-433180 tot en met 0184-433182

 

Ten tijde van het grootschalige onderhoud kunt u via onze backup centrale werken op NTRIP caster:

IP adres: 62.132.218.209
Poort: 2101
alsmede de volgende inbelnummers voor GSM gebruiken:

0570-679900 tot en met 0570-679902

 

Uw eigen inloggevens en mountpoints blijven verder allemaal hetzelfde.

Indien u deze avond moet werken dan raden wij u aan al eerder de instellingen (IP-adres) in uw apparatuur te wijzigen en te testen. Zaterdag 15 december kunt u het adres van de hoofdcentrale weer gebruiken.

RINEX en VRS RINEX data voor deze avond zijn gewoon beschikbaar.

 

Attentie:

Na de werkzaamheden is het correctietype achter één van de GSM inbelnummers gewijzigd:

 • 0184-433180 : VRS in formaat RCTM v3.1 GPS en GLONASS (was VRS in formaat RTCM v2.3 GPS only)
 • 0184-433181 : VRS in formaat RTCM v2.3 GPS only (ongewijzigd)
 • 0184-433182 : FKP in formaat RTCM v2.3 GPS only (ongewijzigd)

 

Ionosferische storingen

Als gevolg van de actieve zon, en de daarmee gepaard gaande ionosferische storingen, is het mogelijk dat GNSS(-RTK) gebruikers deze winter te maken krijgen met verminderde nauwkeurigheden en langere fixtijden: de tijd die een GNSS-ontvanger nodig heeft om een centimeternauwkeurige oplossing te bereiken.
De zon heeft bijna een nieuw maximum bereikt, zie:
http://solarscience.msfc.nasa.gov/images/ssn_predict_l.gif
De signalen van satelliet naar ontvanger doorlopen verschillende lagen van de atmosfeer waaronder de ionosfeer. Afhankelijk van de inhomogeniteit van de  elektronendichtheid wordt de loopweg en looptijd van de GNSS-signalen lokaal beïnvloedt. Vooral rond de wintermaanden is dit het geval op het Noordelijk halfrond en dan met name midden op de dag. De mate waarin het RTK-netwerk de ionosfeer kan modelleren wordt aangegeven door de ionosferische onregelmatigheid / restfout. Deze is real time te vinden op onze netwerkmonitor, zie:
https://www.06-gps.nl/pda/monitor_overzicht.html

Voor maximale productiviteit deze winter zijn een aantal zaken van belang:

 • Gebruik zoveel mogelijk satellieten. Gebruik van GLONASS naast GPS is dus aanbevolen.
 • Probeer indien mogelijk zwakke satellietconfiguraties (hoge PDOP) te vermijden.
 • Wacht na het fixen een minuut voor het doen van metingen. De rover heeft zo meer tijd restfouten te modelleren en zoveel mogelijk satellieten te fixen.
 • Maak gebruik van de extra informatie die in boodschap RTCM versie 3.1 wordt verzonden. De mountpoints 06GPSVRSGLO31 en 06GPSMACGLO31 bevatten deze boodschappen.

In RTCM versie 3.1 zijn twee boodschappen beschikbaar om extra informatie van het RTK-netwerk naar de GNSS rover te zenden:
RTCM type 1030: GPS netwerk restfout
RTCM type 1031: GLONASS netwerk restfout
Hierin kan per satelliet worden aangeven hoeveel onzekerheid er als gevolg van de ionosfeer nog zit in de RTK signalen. GNSS rovers kunnen van deze informatie profiteren door hun berekeningen zo goed mogelijk af te stemmen op de omstandigheden en daarmee hun performance te verbeteren ten opzicht van RTCM 3.0

 

Ionosfeer

Als gevolg van de actiever wordende zon, en de daarmee gepaard gaande ionosferische storingen, is het mogelijk dat GNSS(-RTK) gebruikers te maken krijgen met veminderde nauwkeurigheden en langere fixtijden: de tijd die een GNSS-ontvanger nodig heeft om een cm-nauwkeurige oplossing te bereiken.

De zon is op weg naar een nieuw maximum, zie:
http://solarscience.msfc.nasa.gov/images/ssn_predict_l.gif
en zal waarschijnlijk in 2013-2014 zijn hoogste activiteit bereiken.

De signalen van satelliet naar ontvanger doorlopen verschillende lagen van de atmosfeer waaronder de ionosfeer. Afhankelijk van het elektronengehalte wordt de loopweg en looptijd van de GNSS-signalen beinvloedt. Vooral rond de wintermaanden is dit het geval op het Noordelijk halfrond en dan met name midden op de dag. De mate waarin het RTK-netwerk de ionosfeer kan modelleren wordt aangegeven door de ionosferische onregelmatigheid / restfout. Deze is real time te vinden op onze netwerkmonitor.

Voor maximale productiviteit zijn een aantal zaken hierbij van belang:

 • Gebruik zoveel mogelijk satellieten. Gebruik van GLONASS naast GPS is dus aanbevolen.
 • Probeer indien mogelijk zwakke satellietconfiguraties (hoge PDOP) te vermijden.
 • Wacht na het fixen een minuut voor het doen van metingen.

De rover heeft zo meer tijd restfouten te modelleren en zoveel mogelijk satellieten te fixen.

 • Maak gebruik van de extra informatie die in boodschap RTCM versie 3.1 wordt verzonden. Het mountpoint 06GPSVRSGLO31 bevat deze boodschappen.

In RTCM versie 3.1 zijn twee boodschappen beschikbaar om extra informatie van het RTK-netwerk naar de GNSS rover te zenden:
RTCM type 1030: GPS netwerk restfout
RTCM type 1031: GLONASS netwerk restfout
Hierin kan per satelliet worden aangeven hoeveel onzekerheid er als gevolg van de ionosfeer nog zit in de RTK signalen. GNSS rovers kunnen van deze informatie profiteren door hun algorithmes zo goed mogelijk af te stemmen op de omstandigheden en daarmee hun performance te verbeteren ten opzicht van RTCM 3.0.

Adres NTRIP caster

Om in de toekomst onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn, zullen er in de datacommunicatie bij 06-GPS enige aanpassingen worden gepleegd.

Eén van de verbeteringen is het automatisch routeren van de NTRIP RTK-correcties tussen de rover enerzijds en onze hoofd- en backup centrale anderzijds. Zo wordt het mogelijk om bij onderhoud of storingen op een centrale, door te kunnen werken zonder daarbij een ander internetadres in te hoeven stellen.

Om in de nabije toekomst deze migratie soepel te laten verlopen, willen wij alle klanten vragen alvast het adres van onze 06-GPS NTRIP Caster in hun apparatuur te wijzigen.

Van:
Het huidige adres: http://195.73.99.122 poort 2101
Naar:
Het nieuwe adres http://ntrip.06-gps.nl poort 2101.

Mountpoints, gebruikersnamen, etc. blijven allen ongewijzigd.

Wij wijzen er op dat niet alle apparatuur geschikt is om in plaats van een IP-adres (cijfers) een naam in te vullen. U kunt dit eventueel bij uw leverancier van de apparatuur navragen.

Mede daarom zal de 06-GPS NTRIP caster ook nog langdurig op het huidige IP-adres (195.73.99.122) te bereiken blijven. Dit IP-adres (in cijfers) zal echter in de toekomst wijzigen.

Het nieuwe adres (ntrip.06-gps.nl) zal ongewijzigd blijven.

06-GPS levert nu ook SIM-kaarten

06-GPS heeft nu ook de mogelijkheid u bij een RTK all-in jaarabonnement de benodigde SIM kaart voor de dataverbinding met het netwerk van 06-GPS te leveren.

06-GPS is door samenwerking met KPN in staat een SIM-kaart voor mobiel internet te bieden waarmee maximale beschikbaarheid en service kan worden geleverd.

De 06-GPS SIM-kaart is een KPN M2M (Machine to Machine) SIM die vaak ingezet wordt voor kritische applicaties. GPRS en UMTS worden ondersteund.

In tegenstelling tot normale, zakelijke SIM-kaarten zorgt M2M voor een één op één verbinding, die men niet deelt, waardoor de stabiliteit van de verbinding en bereikbaarheid van het netwerk beter is. Ook zullen deze SIMs in de nabije toekomst als gevolg van het sterk stijgende gebruik van mobiel internet onder een hogere QoS (Quality of Service) vallen dan normale SIMs.

Als extra voordeel kunnen de medewerkers van 06-GPS real time de status en werking volgen van iedere mobiele internetverbinding. Zo kan maximale service en support worden geboden.

 

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.