Zonneactiviteit en GNSS-RTK herfst en winter 2023-2024

Zonneactiviteit en GNSS-RTK herfst en winter 2023-2024

Als gevolg van de actieve zon, en de daarmee gepaard gaande ionosferische storingen,

is het mogelijk dat GNSS(-RTK) gebruikers de komende herfst en winter wederom te maken krijgen met verminderde nauwkeurigheden en langere fixtijden: de tijd die een GNSS-ontvanger nodig heeft om een centimeternauwkeurige oplossing te bereiken.

De zonneactiviteit is na een periode van rust de afgelopen 3 jaren weer toegenomen en zal naar verwachting in 2025 een nieuw maximum hebben bereikt binnen de 11-jarige cyclus, zie:

06 GPS - Solar Cycle Progression

Uit deze grafiek blijkt ook dat het aantal zonnevlekken op dit moment voorloopt op de verwachting en al hoger is dan
tijdens de vorige zonnepiek.

De signalen van GNSS-satellieten naar ontvanger doorlopen verschillende lagen van de atmosfeer waaronder de ionosfeer. Afhankelijk van de inhomogeniteit van de elektronendichtheid wordt de looptijd van de GNSS-signalen lokaal beïnvloedt. Vooral rond de wintermaanden is dit het geval op het Noordelijk halfrond en dan met name midden op de dag.

Een goede, eerste indicator voor de ionosferische activiteit voor GNSS wordt weergegeven met de zogenaamde I95-index.

Deze is in te zien via de website van onze Duitse overheidspartner SAPOS: I95.SAPOS.de .

Ideale waardes liggen bij 1 ppm, boven de 4 ppm spreekt men van merkbare storingen.

De mate waarin het RTK-netwerk de ionosfeer kan modelleren wordt aangegeven door de ionosferische onregelmatigheid / restfout. Deze is real time te vinden op onze status website, zie:

https://www.06-gps.nl/app/monitor_overzicht.html ,

met de grafiek Ionospheric Irregularity.

Bij een restfout van boven de 3 – 4 cm kan er sprake zijn van langere fixtijden en verminderde nauwkeurigheid.

 Voor maximale productiviteit zijn een aantal zaken van belang:

  • Gebruik zoveel mogelijk satellieten. Gebruik van GLONASS (R), Galileo (EU) en Beidou (C) naast GPS (VS) is dus aanbevolen.
  • Gebruik zoveel mogelijk frequenties. Moderne, professionele GNSS-apparatuur ondersteunt waarnemingen per satellietsysteem
    op wel drie of vier frequenties in plaats van de normale twee, wat extra voorwaarden biedt om ionosferische verstoringen beter te modelleren.
  • Probeer indien mogelijk zwakke satellietconfiguraties (hoge PDOP) te vermijden.
  • Wacht na het fixen een minuut voor het doen van metingen of navigatie. De rover heeft zo meer tijd
    restfouten te modelleren en zoveel mogelijk satellieten te fixen / mee te nemen in de oplossing.

Onderhoudswerkzaamheden 06-GPS op zaterdag 11 en zondag 12 juni 2022

Om onze continuïteit te kunnen blijven waarborgen zal er
vanaf zaterdagochtend 11 juni as. 9:00 u tot uiterlijk zondagavond 12 juni 23:00 u
groot onderhoud plaatsvinden op de hoofdnetwerkcentrale van 06-GPS.

Hierdoor zullen de RTK- en DGPS-correcties vanaf zaterdagochtend 9:00 u alleen via de back up centrale te ontvangen zijn.

Naar verwachting zullen de werkzaamheden al op zaterdag afgerond zijn. Een uitloop naar zondag is echter niet uitgesloten.

Indien u verbinding maakt via:

IP adres (URL): ntrip.06-gps.nl
Poort: 2101
hoeft u niets te doen. U wordt dan automatisch doorgeschakeld naar de back up centrale.

Maakt u nog verbinding via:

IP adres: 62.41.137.66
Poort:  2101
dan raden wij u aan dit aan te passen naar de URL: ntrip.06-gps.nl , poort 2101

Mocht u alleen een numeriek IP adres kunnen invullen dan kunt u rechtstreeks verbinding
maken met de Backup centrale via:

IP adres: 62.132.218.209
Poort: 2101

Uw eigen inloggegevens en de mountpoints blijven verder allemaal hetzelfde.

Uiterlijk maandag 13 juni as. kunt u via ntrip.06-gps.nl (of via 62.41.137.66) weer de hoofdcentrale gebruiken.

RINEX en VRS RINEX data voor dit weekend zijn gewoon beschikbaar.

Einde RDNAPTRANS™2008 – NSGI

Invoering RDNAPTRANS™2018 per 1-7-2022

De NSGI, de Nederlandse Samenwerking Geodetische Infrastructuur, heeft recentelijk geadviseerd de procedure RDNAPTRANS™2018 per 1 juli 2022 in te voeren.

De overgangsperiode tussen het oude RDNAPTRANS™2008 en nieuwe RDNAPTRANS™2018 loopt tot 1 oktober 2022.

RTK Netwerken zoals 06-GPS werken in het Europese ETRS89 coördinatenstelsel. De coördinaten van de 06-GPS referentiestations worden jaarlijks door
Kadaster en Rijkswaterstaat berekend en gecertificeerd in ETRS89. Elke GNSS-RTK ontvanger bepaalt daardoor cm-nauwkeurige posities in ETRS89.

De procedure RDNAPTRANS™ wordt gebruikt in software en landmeetkundige (GNSS) apparatuur om de via gecertificeerde RTK-netwerken verkregen
ETRS89 posities en hoogtes te transformeren naar uniforme en nauwkeurige RD-coördinaten en NAP-hoogtes.

De nieuw gepubliceerde versie RDNAPTRANS™2018 heeft als doel de transformatie eenvoudiger te maken en tegelijkertijd te zorgen voor een betere aansluiting op NAP.

Nagenoeg alle in Nederland verkrijgbare GNSS-RTK apparatuur en bijbehorende software ondersteunt RDNAPTRANS™2018. U kunt dit navragen bij uw apparatuur leverancier.

Bij het wisselen van RDNAPTRANS™2008 naar RDNAPTRANS™2018 zult u, afhankelijk van uw locatie binnen Nederland, een verschil
merken in de NAP-hoogte. Op bijna alle locaties komt u lager uit in NAP dan voorheen, gemiddeld over Nederland ruim 1 cm.
Via de link onderaan dit bericht vindt u een kaart van Nederland waarin deze verschillen in NAP zijn weergeven.

Voor langlopende projecten zoals dijkophogingen of afgravingen is het soms handig om af te spreken slechts één RDNAPTRANS™ versie te gebruiken.

Verschillen in RD-coördinaten tussen gebruik van beide RDNAPTRANS™ versies zijn klein, hooguit enkele millimeters.

 Een eerder aangekondigde en gelijktijdige wijziging naar een nieuwere realisatie van het in Nederland gehanteerde ETRS89 stelsel
gaat niet door omdat dit zou leiden tot een verslechtering van de aansluiting op NAP.
Dit betekent dat de ETRS89-coördinaten van de 06-GPS stations per definitie niet zullen wijzigen. 

Uitgebreide informatie en het volledige advies vindt u op de website van de NSGI:

Einde RDNAPTRANS™2008 – NSGI

Onderhoudswerkzaamheden 06-GPS weekend 13 en 14 februari 2021

Onderhoudswerkzaamheden 06-GPS weekend 13 en 14 februari 2021

Vanaf zaterdagochtend 13 februari as. 9:00 u tot uiterlijk zondagavond 14 februari 23:00 u zal er
groot onderhoud plaatsvinden op de hoofdnetwerkcentrale van 06-GPS.

Hierdoor zullen de RTK- en DGPS-correcties vanaf zaterdagochtend 9:00 u alleen via de back up centrale te ontvangen zijn.
Naar verwachting zullen de werkzaamheden op zaterdag afgerond zijn. Een uitloop naar zondag is echter niet uitgesloten.

De hoofdcentrale betreft hier de NTRIP caster via:

IP adres: 62.41.137.66
Poort: 2101

Tijdens het grootschalige onderhoud kunt u via onze Backup centrale werken.
Dit gaat automatisch indien u als adres al heeft ingevuld:

IP adres: ntrip.06-gps.nl
Poort: 2101

Anders kunt u rechtstreeks verbinding maken met de Backup centrale via:

IP adres: 62.132.218.209
Poort: 2101

Uw eigen inloggegevens en de mountpoints blijven verder allemaal hetzelfde.

Uiterlijk maandag 15 februari as. kunt u via ntrip.06-gps.nl of 62.41.137.66 weer de hoofdcentrale gebruiken.

RINEX en VRS RINEX data voor dit weekend zijn gewoon beschikbaar.

Uitstel invoering RDNAPTRANS™ 2018

De NSGI, de Nederlandse Samenwerking Geodetische Infrastructuur, heeft recentelijk geadviseerd de implementatie van RDNAPTRANS™ 2018 een jaar uit te stellen tot 1 oktober 2021 voor RTK toepassingen.

De procedure RDNAPTRANS™ wordt in Nederland gebruikt voor een uniforme en nauwkeurige coördinatentransformatie van het Europese ETRS89 stelsel naar lokale RD-coördinaten en NAP-hoogtes.
Iedereen die in Nederland met een gecertificeerd RTK-Netwerk meet, gebruikt deze procedure in GNSS RTK rovers en verwerkingssoftware.

De nieuw gepubliceerde versie RDNAPTRANS™ 2018 had als doel de transformatie eenvoudiger en nauwkeuriger te maken en zou per 1 oktober 2020 de officiële vervanger moeten worden van RDNAPTRANS™ 2008.

Recentelijk zijn er echter twijfels ontstaan over de betere aansluiting op NAP en is nader onderzoek nodig gebleken. Daarom wordt aangeraden voor nauwkeurige RTK toepassingen tot 1 oktober 2021 de procedure RDNAPTRANS™ 2008 te blijven gebruiken.

Het volledige advies vindt u hier:

https://www.nsgi.nl/geodetische-infrastructuur/producten/coordinatentransformatie

Onderhoudswerkzaamheden 06-GPS weekend 1 en 2 februari 2020

Onderhoudswerkzaamheden 06-GPS weekend 1 en 2 februari 2020

Vanaf zaterdagochtend 1 februari as. vanaf 9:00 u tot uiterlijk zondagavond 2 februari 23:00 u zal er
een complete modernisering plaatsvinden van de hoofdnetwerkcentrale van 06-GPS.

Hierdoor zullen de RTK- en DGPS-correcties via deze hoofdcentrale vanaf zaterdagochtend 9:00 u niet te ontvangen zijn.
Naar verwachting zullen de werkzaamheden op zaterdag afgerond zijn. Een uitloop naar zondag is echter niet uitgesloten.

De hoofdcentrale betreft hier de NTRIP caster via:

IP adres: 62.41.137.66
Poort: 2101

Tijdens het grootschalige onderhoud kunt u via onze Backup centrale werken.
Dit gaat automatisch indien u als adres al heeft ingevuld:

IP adres: ntrip.06-gps.nl
Poort: 2101

Anders kunt u rechtstreeks verbinding maken met de Backup centrale via:

IP adres: 62.132.218.209
Poort: 2101

Uw eigen inloggegevens en de mountpoints blijven verder allemaal hetzelfde.

Uiterlijk maandag 3 februari as. kunt u via ntrip.06-gps.nl of 62.41.137.66 weer de hoofdcentrale gebruiken.

RINEX en VRS RINEX data voor dit weekend zijn gewoon beschikbaar.

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.